Allt om databussar

Vad är en databuss?

busstructureDatabuss är ett delsystem i datorn som överför data mellan en komponent till en annan på moderkortet, eller mellan två datorer. Detta inkluderar dataöverföring till och från minnet, eller från centralprocessorn till andra komponenter. Varje databuss är designad för att hantera så många bitar som möjligt, och datamängden en databuss kan hantera kallas för bussbredd.

En typisk databuss är 32 bitars bredd. Detta innebär att 32 bitar av data kan överföras med en databuss varje sekund. Moderna datorer innehåller 64- respektive 96 bitars databussar. Frågan är om datorns komponenter och enheter kan hantera den höga överföringskapacitet, vilket oftast inte är fallet på grund av den snabba utvecklingen av överföringskapaciteten.

Historien om databussar

Under de tidiga åren av persondatorn skapade producenterna moderkort med databussar som var direkt kopplade till datorns minne och kringutrustning, d.v.s. en typ av hårdvara eller extra tillbehör som används med datorn i det här fallet. Dessa elektriska bussar var designade för att gå parallellt med varandra och hade flera anslutningar. Den direkta anslutningen som databussar hade med minnet och kringutrustningen var däremot problematiskt, med tanke på att alla enheter var tvungna att köra med samma hastighet.

Datautvecklarna löste problemet genom att använda buss kontrollanter för att separera CPU och minnet från kringutrustningsenheter, för att tillåta ökad processorhastighet utan att begära samma hastighet för kringutrustningsenheterna. Det nya systemet gjorde det även möjligt för expansionskort som t.ex. nätverkskort att kommunicera med varandra utan att gå igenom CPU, vilket ledde till snabbare dataöverföring. Däremot måste alla enheter fortfarande kommunicera med varandra med samma hastighet, så låghastighets bussar kan sakta ner hela datorsystemet.

Serie och parallella databussar

Moderna datorer använder både serie och parallella databussar. Parallella databussar överför data gemensamt i flera ledare. Varje ledare, eller informationsbärare som det ibland kallas för, överför en bit. Seriedatabussar överför data efter varandra i endast en ledare. Det mest kända användningsområdet av seriedatabussar är i USB-minnet, som står för ” Universal Serial Bus” vilket uppmärksammas även i namnet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *