Operativsystemet- En länk mellan hårdvara och användaren

operating-systemVad är ett operativsystem?

Som nämnt i titeln kan man sammanfattningsvis säga att ett operativsystem är som en “tolk” mellan datorn och användaren. Operativsystemets arbetsuppgift är att undersöka vad användaren skriver på skärmen, genom inmatning från datorns tangentbord. Datalagringen hålls i ordning av operativsystemet, för att hålla reda på var information från programvaror är placerade. För att göra operativsystemet mer användarvänligt för användaren finns det hjälprutiner för bl.a. kopiering, flyttning och borttagning av data. Som tidigare nämnts så bevakar operativsystemet minnesutrymmet internt och håller koll på innehållet i de yttre lagringsenheterna, såsom USB-minnet. De äldre operativsystem, som använts i datorer, mobiltelefoner och andra enheter, var främst teckenbaserade. Moderna operativsystem är har nya inbyggda grafiska funktioner d.v.s. att man får möjligheten att peka på skärmen eller klicka på musknappen för att operativsystemet ska utföra instruktioner.

Hur fungerar ett operativsystem?

Det viktigaste med operativsystemet i datorn är att det kopplar datorns hårdvara med användaren, samt mellan maskinvaran och mjukvaror som opererar i datorn.

Låt oss säga att mjukvaran ska köras direkt i datamaskinen utan operativsystem. Då skulle det behöva finnas olika versioner på mjukvaran, eller så skulle programvaran teoretiskt sätt behöva vara ett självständigt operativsystem. Nackdelen är att programmet måste anpassas till var och en av datormodellerna för att kunna fungera korrekt. Operativsystemet är ett komplett datorsystem som anpassar mjukvaror för att fungera ihop med OS med hjälp av olika inbyggda drivrutiner, som i sin tur fungerar ihop och interagerar med all hårdvara. Därmed har man kommit fram till att operativsystem är lösningen till att länka hårdvaran med användaren, samt med mjukvaran för en fungerade och användarvänlig dator.

Slutligen kan man tillägga att ett operativsystem delas i två lager. Det översta lagret API, förkortning för Application Programming Interface, är komponenten som interagerar med de olika mjukvarorna i datorn. API består av fullständiga programfunktioner som utnyttjas av andra program. Exempelvis kommer det upp olika dialogrutor vid lagring och publicering av filer. Anledningen är att mjukvaran och operativsystemet är anpassade efter varandra för att API ska fungera likadant i all hårdvara.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *