Vad är en hårdvara?

Vad menas med en hårdvara?

pc-hardwareFör att förklara vad en hårdvara är måste man ta hänsyn till att begreppet används inom informationsteknik. Förkortat som HW, är hårdvara den fysiska delen av datorer, telekommunikation, och andra komponenter. Ett perfekt exempel på hårdvara är skärmen som du tittar på just nu. Vare sig det är en datorskärm, surfplatta eller smartphone, så kallar man det för en hårdvara. Andra exempel på hårdvaror är datorns hölje, bildskärm, tangentbord och mus. I själva verket räknas även hårddisken, moderkortet och grafikkortet som en typ av hårdvara.

Skillnaden mellan hårdvara och mjukvara

Hårdvaror innehåller i huvudsak ett kretskort, integrerade kretsar samt andra elektroniska komponenter. Termen uppstod först och främst för att särskilja “box” och datorns elektroniska kretsar och komponenter från dataprogrammet i maskinvaran. Dataprogrammen kom att kallas för mjukvara. Den andra anledningen till att man kallar datorutrustningar för hårdvara är att det är fysiskt möjligt att känna på. Å andra sidan är mjukvaror inte något som fysiskt kan tas på med handen. En mjukvara, eller programvara som det ibland kallas, är en uppsättning av instruktioner för datorn, som ska användas för särskilda åtgärder. Du behöver både hårdvara och mjukvara för att ett datorsystem ska fungera. Utan någon hårdvara, skulle datorn inte existera, vilket skulle orsaka att programvaror inte kan användas.

Hårdvara innebär hållbarhet och oföränderlighet. Programvara eller programmering kan enkelt varieras. Du kan sätta ett helt nytt program i en hårdvara och göra så att den skapar en helt ny upplevelse för användaren. Dessutom kan du ändra modul-konfigurationer som de flesta datorer levereras med, genom att lägga till nya adaptrar eller kort för att utöka datorns kapacitet.

Som tidigare sagts kan hårdvara, liksom mjukvara, ha olika definitioner. Hårdvara kan även användas i andra sammanhang som inom kablar, kontakter, strömförsörjningsenheter och kringutrustningar. Hårdvara används även som en term för att kollektivt beskriva de fysiska aspekterna av telefoni och telenätinfrastruktur.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *