IT-verktyget marketing automation

Det finns massor med bra och användbara IT-verktyg på marknaden nu som kan hjälpa företag att bli mer framgångsrika och lönsamma. Det finns bland annat en förprogrammerad process som heter marketing automation som gör det möjligt för företag att automatisera marknadskommunikationen och med verktygets hjälp kunna leverera en personanpassad marknadsföring till kunder. Verktyget är behjälpligt med att generera nya leads, konvertera leads men också på längre sikt kunna skapa starka och lojala relationer med kunderna. Det finns ett flertal fördelar med att automatisera den digitala marknadsföringen. Fördelarna överväger helt klart nackdelarna. De stora fördelarna med att automatisera marknadsföringen och ersätta manuella processer är att det går att spara mycket tid, effektiviteten ökar och verktyget öppnar upp för nya möjligheter.

Automatisering är tidseffektivt

Automatisering är precis vad det låter som, det innebär att något sker helt automatiskt. När du använder verktyget låter du tekniken utföra det specifika arbetet. Automatisering är väldigt bra när du vill låta teknik sköta manuella processer. När det kommer till marketing automation kan du maximera resultat och få säljstöd för hur du med hjälp av verktyget kan öka försäljningen både på lång och kort sikt. Det går att skräddarsy kommunikationen och den digitala marknadsföringen så att kunden får den vid rätt tidpunkt och via rätt kanal. Det handlar mycket om att identifiera företagets kunder och försöka fånga deras intresse för att sedan behålla dem.

Interaktioner med kunden leder ofta till bättre lönsamhet

Marketing automation är perfekt för att bygga upp olika kundrelationer genom välkomstkommunikation. När en potentiell kund har blivit en betalande kund kan tekniken vårda relationen till kunden helt automatiskt genom att sända ut relevant information. Det går även att med verktyget lyckas vinna tillbaka kunder som är på väg bort från företaget.

Verktyget samlar upp värdefull information

Marketing automation kan ses som ett uppsamlingssystem som baseras på lagrad information och som lagrar beteenden och aktivitet som företagets kunder har. Varje gång en kund börjar prenumerera på ett nyhetsbrev, köper något eller klickar på en specifik annons lämnar kunden väldigt värdefull information i form av olika digitala fotspår. Ju mer tid en kund eller besökare spenderar på en webbsida desto fler digitala fotspår lämnar den efter sig. Det är väldigt viktig information för ett företag och som bör tas tillvara på för att lära sig beteenden. Med verktyget går alla data att samla upp och inget går till spillo. Utifrån den värdefulla informationen kan verktyget skicka ut automatiska triggermeddelanden till kunder som vid något tillfälle lämnat ut sin e-postadress. Det viktigaste är att få besökaren på företagets webbplats att lämna dessa spår efter sig och dela uppgifter om sig själv. Ju mer specifik information som finns desto bättre är det för marknadsföringen och försäljningen.

dotmag