Utveckla IT-koncept

Om du har idé inom IT som du tror skulle kunna flyga kan du använda proof of concept som är ett test för att se om ditt koncept har någon genomförbarhet. Du kanske har sålt in en vision av en IT-produkt till potentiella kunder eller investerare men du har ingen direkt erfarenhet av att bygga själva produkten och det finns heller inget liknande på marknaden som du kan kolla på för att få inspiration. Det är precis då du ska använda proof of concept som ett leveransformat och ett slags koncepttest. Då kan du ge kunderna och investerare en försmak av produkten och ge dem en övertygelse kring genomförbarheten av den. En annan fördel att göra så här är att du och ditt team kan få värdefull feedback på produkten i ett tidigt stadium.

Ovärderlig feedback

Det kommer också uppdagas tidigt om produkten inte kommer att flyga, innan det har spenderats allt för mycket tid och pengar. Det är bara onödigt att lägga ner tid och energi på att utveckla en produkt som ändå inte kommer att vara gångbar. När det kommer till IT och mjukvaruutveckling går det att lägga fokus på att få feedback inom ett speciellt segment som exempelvis användarbehov eller teknisk struktur. Det går att bortse tillfälligt från andra viktiga värden som säkerhet, design och användarvänlighet.

Konceptet testas i ett tidigt stadium

Att driva en startup är inte alltid enkelt och att då ta hjälp av liknande saker är en klar fördel för att både lyckas och inse misslyckanden. När du använder proof of concept ger du konceptet de bästa möjligheterna att utvecklas på ett bra sätt eftersom du i ett tidigt skede får värdefulla insikter. Så om du sitter på ett koncept som du tror kommer kunna bli något stort är det dags att testa om det verkligen är så.

dotmag